Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

РЕЗАЧКИ ЗА ДЪРВА - СЪХРАНЕНИЕ

РЕЗАЧКИ ЗА ДЪРВА - СЪХРАНЕНИЕ

Правилното съхранение на резачките за дърва, гарантира за тяхната безпроблемна работа в последствие. Вие като добри стопани трябва да положите известни грижи за резачката след като свършите определената работа с нея. По принцип се извършват няколко профилактични операции, които не изискват много време.

1. След работа с резачката за дърва свалете шината и веригата и ги почистете. На шината се почиства канала, по който се движи веригата - за целта се използва тънка отвертка или подобен предмет, който влиза в канала. Издърпвайте мръсотията от върха на шината към основата, където канала е отворен и натрупаните отлагания от масло и дървени пилки излизат по-лесно, а и така не се набиват в звездочката. След като изчистите канала на шината, изчистете и отворите за смазване, за да може вашата резачка за дърва да омаслява шината и веригата. На някои модели шини те са малки отвори от двете страни на шината, на други смазването става от големите отвори в задния край на шината. И при двата случая почистете отворите добре с тънка тел или подобен тънък предмет. Друг момент е гресиране на звездочката на шината. Повечето видове шини /с изключение на тези на Щил/ имат в предната си част /до звездочката/ отвор за гресиране, прибавете високооборотна грес с помощта на такаламит. Като последен етап, който не е задължителен, но е добре да се направи е да се провери шината за наличие на ръбове по краищата. Тези ръбове се образуват отстрани на канала по който върви веригата и са резултат от износване от работа с резачката за дърва. Като прекарате пръста по страничната част на шината, близо до канала на веригата ще ги усетите ако има такива. Премахват се с плоска пила или на шмиргел.

2. Следващият елемент на резачките за дърва, който трябва да се почисти е веригата. Най-добре се почиства като се измие с бензин и след като е чиста, се потапя за малко в масло, например М10Д или друго чисто негоряло масло. След това омаслената верига е добре да се постави в найлонов плик и е готова за съхранение.

3. Почистете и капака на веригата на резачката за дърва, а също и мястото, където ляга шината. За целта се използва малка бояджийска четка, потопена в бензин. Почистете внимателно и отвора за смазване на шината и веригата ако е запушен. По принцип отвора се запушва рядко, защото шината приляга плътно към него, но при почистването на машината може да сте вкарали някой боклук без да искате.

4. Източете бензина и маслото от резервоарите. Запалете резачката за дърва и форсирайте леко. Целта на форсирането е да се върти веригата, защото само тогава маслената помпа хвърля масло и едновременно с изгарянето на горивото от карбуратора да се изхвърли и останалото масло в маслената система. Целта на тази операция е да предпазим мембраните на карбуратора от раздуване и/или слепване, което налага смяната им при следващата работа, а също и да запазим гумените маркучи на маслената и горивната система за по-дълъг период. Бензина и маслото могат да стоят в резервоарите, но е добре ако няма да работите повече от 14 дни, да ги източите.

5. На последно място, но не и по значение е почистването на филтъра. Това е задължителен момент след края или преди началото на работа с резачките за дърва и никога не го пренебрегвайте. Филтъра е един вид бял дроб за резачките за дърва. Изперете го с хладка вода и веро, като може да използвате малка бояджийска четка. Не използвайте бензин, разредител, ацетон и други подобни, защото повечето филтри не са устойчиви и се размекват и разлагат.

Съхранените по този начин резачки за дърва са готови за бъдеща работа.

За да видите нашите оферти, моля кликнете върху текста РЕЗАЧКИ ЗА ДЪРВА