Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

ЦЕНТРОБЕЖНИ ВОДНИ ПОМПИ

ЦЕНТРОБЕЖНИ ВОДНИ ПОМПИ

Центробежните водни помпи се използват за пренасяне на чиста вода, обикновено без абразивни частици, но има и такива, които понасят леко замърсена. Центробежните водни помпи се използват за пренасяне и на флуиди химически не агресивни към материала, от който е изработена помпата. 

Заради голямата си надеждност и лесна поддръжка центробежните помпи намират приложение в бита, комуналните услуги, селското стопанство и промишлеността. Някои модели са подходящи за кондиционни и охлаждащи системи, за подаване на вода в съчетание с неголеми системи за поддържане на налягане, за напояване на градини и насаждения и др. Центробежните помпи са най-разпространените водни помпи в бита. Центробежните помпи имат работно колело, задвижвано от електромотор или двигател с вътрешно горене, което предава енергията на флуида. В центъра на колелото се създава вакуум, благодарение на което помпата засмуква течност от изходен резервоар, кладенец или друг съдържател по тъй наречен смукателен тръбопровод. По периферията на колелото флуида се изтласква с повишено налягане по нагнетяващ тръбопровод. Центробежните помпи са относително евтини, с опростена конструкция и лесни за експлоатация и регулиране (напр. чрез вентил) като могат да се използват и за транспортиране на течности с известно съдържание на твърди частици или газови мехури. Особеност при центробежните помпи е, че при стартиране на помпата работното колело трябва да е потопено в течност (т.е. да е обезвъздушена), в противен случай помпата не може да засмуче течност от изходния резервоар. При спиране на помпата течносттаизтича обратно в резервоара и това налага преди нея да се поставя възвратен клапан. Когато е възможно, центробежните помпи се поставят под нивото на резервоара, от който засмукват течност, като по този начин работното колело винаги е залято с течност. Друг проблем при центробежните помпи е т. нар. кавитация - това е процес на образуване на въздушни мехури в течности, в резултат на понижение на налягането и се получава при увеличаване на скоростта на движещата се течност или при преминаване на интензивна акустична вълна. Придвижвайки се в зони в течността с повишено налягане, кавитационните мехурчета се пукат, излъчвайки ударна вълна. Полученото ударно налягане може да предизвика деформации (шупли, вдлъбнатини, каверни) по повърхността на твърди тела, попадащи под непосредственото му въздействие. По тази причина помпата не може да се постави много по-високо от резервоара, в идеалния случай не повече от 5 до 7 метра.

При използването им в хидрофорни системи се препоръчва управление с механичен пресостат настроен за налягане на включване и изключване над средното налягане за помпата и малък разширителен съд. Поради склонността към блокиране при работа на сухо се препоръчва монтиране на Електронен пресконтрол.

За да видите нашите оферти, моля кликнете върху текста ВОДНИ ПОМПИ