Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МОТОФРЕЗА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МОТОФРЕЗА

Кратка универсална инструкция за работа с повечето мотофрези - мотокултиватори.

Работни органи.

Различните мотофрези са оборудвани с две или три двойни фрезови секции с диаметър около 300 мм.или повече, което им осигурява работна ширина 60 -90 см. При монтажа на фрезовите секции внимавайте заострената част на мотичките да бъде напред по посока на движението на мотофрезата. Виж диаграмата.


Растениезащитни дискове.

Растениезащитните дискове позволяват да се работи в близост до растения, бордюри и др. без опасност от повреди.

Мотофрезата не е предназначена за работа по земя , покрита с гъста трева, тежък терен, каменист, с твърда почва и т.н.

Транспортни колела

-       с предно колело

-       със задно колело


Колелата се опират свободно на земята, за да се транспортира мотофрезата на къси разстояния. Има 2 варианта - предни или задни транспортни колела.

Регулиране на разрохквача.

Дълбочината на работа на мотофрезата зависи от регулирането на разрохквача. Колкото по-високо е вдигнат разрохквача, толкова по-дълбоко работи мотофрезата.

Постъпателната скорост зависи от натиска върху ръкохватките. За да намалите скоростта, натиснете по-силно върху ръкохватките и обратно.

Указания за правилна работа.

Преди да предприемете каквато и да е работа по мотофрезата, спрете двигателя и свалете лулата на свещта. Никога не зареждайте с гориво, когато двигателят е още горещ. Изчакайте го да изстине. Използвайте подходяща фуния, за да предотвратите разливане на гориво.

Подготовка.

(прочетете ръководството за експлоатация на двигателя)

Двигателят се доставя БЕЗ масло. Заредете го с висококачествено масло за четиритактови двигатели с въздушно охлаждане тип 10 W 30. С помощта на отвертка свалете капачката и налейте внимателно до горе. Мотофрезата трябва да стои на равен терен. Заредете с безоловен бензин с октаново число 95, като внимавате да не го препълните. В случай, че разлеете бензин, подсушете мястото на разлива с парцал.

Стартиране на двигателя.

Преди да стартирате двигателя се уверете, че в зоната около двигателя и работните органи на мотофрезата няма други хора. Застанете зад матофрезата.

Отворете крана за горивото, ако на двигателя е поставен такъв, поставете лоста на смукача в положение "START", подайте газ. Хванете ръкохватката на стартовото въже и издърпайте енергично, за да осигурите компресия в двигателя. Когато двигателят запали, върнете смукача в положение "RUN" или "MIN" и регулирайте подаването на газ.

При стартиране на топъл двигател подайте само малко газ.

За да спрете двигателя, поставете лоста за подаване на газ в положение "STOP" или натиснете бутона за прекъсване на запалването, който може да е на ръкохватката или на двигателя, в зависимост от модела на мотофрезата.

Поддръжка.

Преди да пристъпите към каквато и да е операция по ремонт и поддръжка, спрете двигателя и свалете лулата на свещта!

Поддържане на мотофрезата.

-       Проверявайте редовно и, при необходимост, затегнете скрепителните елементи: болтове, гайки, винтове.

-       Почиствайте мотофрезата винаги след приключване на работа. Измийте я с вода, като внимавате да не насочвате силна струя към двигателя. Никога не използвайте вода с високо налягане.

-       Почистете работните органи и редуктора от растителни остатъци трева, корени полепнали буци пръст и др.

-       Смажете всички движещи се елементи с двигателно масло.

-       Картера на скоростна кутия е смазан във фабриката и не се нуждае от поддръжка./ако има такава/

Поддържане на двигателя.

( прочетете ръководството за експлоатация на двигателя)

-       Проверявайте нивото на маслото в двигателя винаги, преди стартирането му.

-       Първата смяна на маслото направете след 5 моточаса. Следващите смени правете след всеки 25 моточаса. Или ако не са достигнати – всяка пролет преди да започнете работа. Маслото се сменя при топъл двигател.

-       Проверявайте редовно състоянието на въздушния филтър. Почиствайте филтриращия елемент от прах и остатъци от трева като го изтупвате. При необходимост го подменяйте с нов.

-       Следете за чистотата на двигателя. Почиствайте редовно ребрата на цилиндъра, както и всички други замърсени части.

-       Проверявайте редовно състоянието на запалителната свещ и електродите.

Монтиране на предпазителите.


Работата с предпазители е задължителна.

Внимателно прочетете ръководството за експлоатация Преди да пристъпите към каквато и да е операция по ремонт и поддръжка, свалете лулата на свещта.

Въртящи се остри работни органи – в работната зона не трябва да има други хора.

Мерки за безопасност.

Ако не спазвате стриктно дадените в ръководство за експлоатация на мотофрезата, можете да предизвикате наранявания по тялото, материални щети, а също така, отпадане на гаранцията.

-          Не стартирайте никога двигателя на мотофрезата в затворено помещение. Отработените газове съдържат въглероден окис - газ без мирис, който е смъртоносен.

-          Извършването на промени по мотофрезата или двигателя, както и използването им не по предназначение, може да доведе до влошаване на работата, безопасността и дълготрайността им.

-       Не зареждайте с гориво при работещ двигател. Преди да налеете бензин, изчакайте двигателят да се охлади най-малко 2 минути.

-       Преди да запалите двигателя, подсушете много добре местата, по които има разлят бензин.

-       Бензинът е силно запалима течност. Не доближавайте до него предмети, които могат да предизвикат пожар: цигари, кибритени клечки и др.

-       Не работете сред храсталаци, в близост до гора или по терени, покрити с изсъхнали растителни остатъци, ако шумозаглушителното гърне не е оборудвано с искрогасител.

-       Преди да пристъпите към каквато и да е операция по ремонт или поддържане на мотофрезата или двигателя, свалете лулата на запалителната свещ.

Мерки за безопасност на хората.

-       Не позволявайте с мотофрезата да работят хора, които не са запознати предварително с указанията за работа с нея.

-       Пазете децата и други лица далеч от мотофрезата по време на работа.

-       Не доближавайте ръцете или краката си до нагорещените или движещи се части.

-       Никога не заставайте пред мотофрезата или в близост до въртящите се работни органи.

-          Почистете предварително работната зона от предмети, които могат да се омотаят около работните органи или да бъдат изхвърлени от тях.

-       Спрете двигателя, когато се отдалечавате от мотофрезата дори за кратко.

-       Ако има опасност от подхлъзване при работа по наклонени терени, дръжте мотофрезата здраво и ако е необходимо, я вържете с въже, другият край на което се държи от ваш помощник. Той трябва да се движи от горната страна и на достатъчно разстояние от мотофрезата.

За да разгледате нашите оферти, моля кликнете върху текста МОТОФРЕЗИ