Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

ИЗКРИВЯВАНЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ - ПРИЧИНИ

ИЗКРИВЯВАНЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ - ПРИЧИНИ

Изкривяване на заварените компоненти е често срещан проблем на заварчиците, при работа със заваръчна техника. Това се случва след процеса на заваряване, когато металите се свият, след като се охладят. Заваряваната част от метал се охлажда по-бързо от по-дебелата част базов метал. Металът се простира в точката на закрепване, за да поеме разликата.

При заваряне с заваръчна техника заварчиците имат техники, които гарантират гладки резултати в процеса на заваряване и премахване на необходимостта да се фиксират проблеми по-късно.

1. Заварява се с колкото може по-малко заваръчен метал ако е възможно. Дебелият слой заваръчен метал върху компонента увеличава свиването при работа. Някои автори препоръчват да се разчита на проникваща сила на електрическа дъга на горелката, за да се слеят металите, вместо да се добавя повече заваръчен метал.

2. Сведе до минимум времето за заваряване и заварявайте периодично на кратки пасове. Заваряване на едно място за дълги периоди от време създава по-висока топлинна мощност. Това води до по-дълго време за охлаждане, което води до по-висока степен на изкривяване на металите.

3. По възможност правете заварките близо до неутрална ос. Нивото на свиване и изкривяване намалява, когато заварката е близо до точка, което не е предмет на стрес или напрежение.

4. Допирайте плътно компонентите, които планирате да се заваряват, за да се осигури добро прилягане. Колкото по-плътно са прилегнали компонентите, когато се заваряват заедно, толкова е по-ограничено свиването в сравнение когато металите не са с неравни повърхнини и не се допират плътно.

Ако искате да направите правилен избот на заваръчен апарат, вижте нашите оферти, като влезете на текста ЕЛЕКТРОЖЕНИ