Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

МОТОРНИ ТРИОНИ – БЕЗОПАСНОСТ

МОТОРНИ ТРИОНИ – БЕЗОПАСНОСТ

Когато имате основни познания за Вашият моторен трион и начина му на употреба, може да ограничите изненадващия елемент от обратен удар или други неочаквани реакции на машината, като по този начин ще повишите максимално живота на триона и неговата режеща гарнитура. 

1. Преди употреба на моторния трион, се запознайте внимателно с инструкцията за безопастност при работа на произвидителя.

2. Не работете с моторен трион, ако сте изморени или недоспали, или ако сте употребили алкохол, както и упойващи вещества и лекарства предизвикващи забавени реакции при употребата им, независимо дали са изписани от лекар.

3. Работете с подходящи предпазни обувки, прилепващо плътно облекло, работни ръкавици, предпазни очила и по възможност с антифони и предпазна каска.

4. По време на рязане дръжте моторния трион с двете си ръце, като палците да обхващат двете дръжки свещуположно на пръстите. С дясната ръка хванете задната дръжка, а с лявата - предната. Това е правилният захват, дори и ако сте левичар. Здравият захват е много важен за да можете да упражнявате контрол върху моторният трион при случай на обратен удар или друга реакция. Поддържайте чисти дръжките на моторния трион от масла за да се избегне хлъзгането и изтърването му по време на рязане.

5. При рязане, стойте встрани от режещата равнина на режещата верига за да ограничите риска от нараняване, в случай при изгубване на контрол върху моторния трион.

6. Преди пренасяне на моторния трион изключете дригателя, като го хванете за предната дръжка, така че шината и веригата да сочат назад, а ауспуха да е встрани от тялото. По възможност Когато пренасяте моторния трион по възможност използвайте подходящ предпазен калъф за шината.

7. Избягвайте протягането при рязането и рязането на височина над раменете, а гледайте да работите с триона по прибрано до тялото, защото е много трудно да се контролира, когато сте в неудобна за рязане позиция.

8. Не работете с моторен трион, когато сте качен на стълба или дърво, освен ако не сте обучени за това и не разполагате с подходящото оборудване да го правите, защото има голям риск от изгубване на равновесие заради режещите сили, предаващи се от моторния трион или други външни фактори като например вятър.

9. Различните дейности при рязане изискват различни умения на оператора и добрата му преценка. Ако не сте уверен в уменията си, консултирайте се със специалист.

10. Избягвайте риска от обратен удар, като се уверите, че зоната на рязане е свободна от препятствия. Внимавайте главата на шината да не докосва клон, ствол, пън или друго препятствие при работа с моторния трион. Избягвайте рязане близо до телени огради или места с остатъци на тел.

11. Преди да започнете да поваляте дърво, почистете работното си пространство за да си осигурите стабилна работна стойка и си осигурете път за евентуално належащо бягство от падащото дърво.

12. Бъдете внимателни в случай, че разреза се притвори и приклещи моторния трион се образува неочаквана теглеща сила, заради заклещването на веригата.

13. Трябва да сте много внимателни при рязането на тънки клони и издънки, защото тънките клони могат да бъдат захванати от въртящата се верига и изхвърлени към Вас, което да Ви извади от равновесие.

14. При рязане на пръжинен клон или издънка, т.е. клони, които са под напрежение, внимавайте за тяхното връщане, защото има възможност да Ви удари клона или моторният трион, при освобождаване на напрежението в клона.

15. Не режете, когато до Вас има случайни лица и не палете моторния трион в близост до такива. Не допускайте присъствие на случайни лица и животни в зоната на работа.

16. Работете така, че режещата верига да е далеко от всички части от тялото Ви, когато двигателят е запален.

17. В никакъв случай не работете с неизряден или повреден моторен трион, неправилно регулиран или непълно сглобен. Режещата верига трябва да спре да се върти, когато пуснете газта и машината работи на обороти. При съмнения за механичното състояние и изправността на Вашият моторен трион, се консултирайте със сервизен техник.

18. Изпълнявайте инструкциите дадени от производителя за заточване и поддръжка на моторния трион. При заточването на веригата освен заточването на режещия зъб, се отнема при необходимост и ограничителя на зъба. Данните за ъгъла на заточване и колко да се отнеме ограничителя са утвърдени от производителя и трябва да присъстват във вашата инструкция за експлоатация.

19. Използвайте само шини и вериги, с характеристики определени от производителя - дължина, стъпка. Определените от производителя шини и вериги определят не само производителността, но и безопасността при работа по отношение на обратния удар.

20. работете с правилно обтегната верига защото хлабавата верига може да излезе от канала на шината и да нарани оператора.

21. Всички обслужвания на моторния трион, различни от тези, посочени в инструкцията за експлоатация, трябва да се правят от квалифициран персонал в специализиран сервиз за моторни триони. Неправилната и ненавременна поддръжка може да повреди моторния трион и да създаде предпоставки за нараняване на оператора. Например, при използване на неподходящ инструмент за фиксиране на буталото при демонтаж на съединителя, то може да се повреди, което в последствие да доведе до неговото счупване

22. При боравенето с гориво бъдете изключително внимателни. Палете моторния трион на разстояние не по малко от 3 метра от мястото където се зарежда с гориво с гориво. Не пушете, докато зареждате моторния трион и работете в добре проветрени места.

Няколко съвета за поддръжка на веригата на моторния трион, които може да са полезни:

1. Веригата на моторния трион е предназначена за рязане само на дървесина. Не я използвайте за рязане на камъни, пръст или метал. Веригата се движи с над 80 км/час и само за секунда при допир с камък или с пръстта на земята, всеки зъб се удря над десет пъти.

2. При рязане със затъпена верига се налага да се натиска и въпреки това работа не се върши, за това не натискайте ако веригата Ви е затъпена, а я заточете или я занесете в подходящ сервиз за машинно заточване. Когато веригата е остра, тя забива сама в дървесината и не е нужно да се натиска при рязане, така моторният трион реже благодарение на собственото си тегло и с минимални усилия за натиск. Заточената верига изхвърля едри пилки, а затъпената изхвърля прах, който пуши, а това е сигурен признак, че веригата се нуждае от заточване.

3. Поддържайте правилно обтегната веригата и използвайте масло с високо качество за нейното смазване. Не използвайте отработени масла защото те нямат смазочни качества и по този начин намаляте живота им.

4. Използвайте подходящи вериги за съответния дървен материал, който режете. Например за рязане на стара и суха дървесина използвайте режещи вериги с подходящ профил на зъба за суха дървесина, а при рязане на мека и сурова дървесина, използвайте такива за мека дървесина.

5. Използвайте вериги и шини за моторни триони с нисък обратен удар, докато се научите да го овладявате.

За да видите нашите предложения, моля кликнете върху текста МОТОРНИ ТРИОНИ