Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

МОТОРНИ ТРИОНИ – НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

МОТОРНИ ТРИОНИ – НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

Рязането на дърва в неблагоприятни условия, например в сняг и при замръзнала или заледена дървесина може да стане причина за бързо износване и евентуално скъсване на веригата на моторния трион. За да се сведе до минимум износването е препоръчително да се спазват няколко правила при работа с моторни триони в условията на неблагоприятно време.

1.    Масло за веригата.  Използването на по рядко масло за веригата или разреждането му с 25 % нафта или чист керосин ще облекчи работата на моторния трион. Използването на обичайното масло за веригата (примерно масово използваното М10Д) през лятото температурата му се повишава, при което става по рядко, а през зимата обратно – става по гъсто. Именно това предполага използването на по тънки масла, но трябва да се има в предвид, че е възможно разхода на масло за веригата да се увеличи и в даден момент да свършва преди горивото, което налага постоянното следене и доливане в резервоара, за да се осигури постоянното подаване на масло за смазване на веригата на моторните триони.
2.    Правилно обтягане на веригата. При работа в неблагоприятни услови, като студено време е много важно правилното обтягане на веригата на моторния трион. Тя трябва да бъде следена постоянно, да не е прекалено хлабава или прекалено натегната. Това се налага поради работата и в по твърда дървесина, при което тя е екстремно натоварена.
3.    Режещи зъби. Поддържайте режещите зъби на веригата винаги остри, като ги проверявайте много често - на един час или по често. За опитните резачи е много лесно да установят кога веригата е достатъчно заточена и кога изхабена. Никога не трябва да се реже с затъпена верига! Това освен, че води до ниска производителност на труда и натоварва екстремно моторния трион, което води до преждевременното му износване.
4.     Височина на ограничителите. „Захапката“ на режещите зъби се регулира от височината на ограничителя, намиращ се в предната им част. Обикновено тяхното отстояние от най високата точка на режещия зъб е много малко, примерно 0.65-0.85 мм. Голямото разстояние ще накара веригата да се стреми да захапе повече дървесина и по този начин ще се увеличат вибрациите при рязане, а също и ударното натоварване на моторния трион. Добре е да проверявате височината на ограничителите при всяко заточване на веригата.
5.    Водеща шина. Правилната профилактика на водещата шина ще удължи живота и, особено при неблагоприятни условия, където тя е подложена на постоянно загряване и изстиване, както и на голямо триене. Поддръжката на канала на шината чист, а отвора на шината за смазване на веригата отворен са задължителни. Обръщането на шината при всяко рязане също е препоръчително за равномерното и износване.
6.    Задвижващо, водещо колело. Навременната смяна на водещото колело на около 2 до 3 вериги (или по рано, според износването) също е от значение за правилната работа на моторните триони. При прекомерно износеното водещо колело се образува вдлъбнат канал, в който при работа веригата влиза и излиза, в резултат на което тя ударно се обтяга и отпуска многократно, което от своя страна води до подбиване или счупване на петата на веригата и нейното скъсване.
7.    Горивна смес. Използвайте винаги прясна,  правилно приготвена горивна смес и качествени масла, препоръчани от производителите на съответната марка моторен трион.
8.    Горивен и бензинов филтър. Навременното почистване и смяна на филтрите благоприятства по добрата работа на моторните триони, при което те развиват оптималните си за работа обороти, особено важно в тежки условия на труд като студено време.

За да видите нашите оферти, моля кликнете върху текста МОТОРНИ ТРИОНИ