Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

ПЕРИФЕРНИ ВОДНИ ПОМПИ

ПЕРИФЕРНИ ВОДНИ ПОМПИ

Периферните водни помпи са познати още и като "вихрови" помпи, като името им е свързано с конструктивна особеност - от това, че по периферията на работното им колело са разположени голям брой малки радиални лопатки, които предават енергия на течността, която пренасят. 

Специалния профил на лопатките осигурява радиална рециркулация на постъпващата в помпата течност между лопатките и канал, разположен от двете им страни. Поради това, че всяка една от лопатките участва в предаването на енергия, налягането на течността нараства постепенно в процеса на преминаване от смукателния към нагнетателния изход. По този начин, от една страна се осигурява по-голяма равномерност на потока течност и липса на пулсации, а от друга страна високо налягане и стръмна характеристика на работната крива. Периферните водни помпи са предназначени за пренасяне и изпомпване на вода от водоеми, водни басейни, кладенци и др. Водните помпи от тази тип c успех се използват в бита, както и за транспортиране на вода, когато са в комплект с разширителен съд (хидрофор). Подходящи са още за напояване на градини. Тези водни помпи се използват в случаите, когато се изисква да се гарантира висок напор, при малки обеми. Работната течност трябва да е чиста и не трябва да има твърди частици. Периферните водни помпи се монтират успешно в системи за автоматично водоснабдяване и напояване в стопанствата, и за напояване в земеделието. Техните хидравлични характеристики в съчетание с компактните им размери, позволяват използването на някои определени модели и за промишлени цели. В химическата промишленост периферните помпи се използват за подаване и транспортиране на различни корозивни, летливи и наситени с газове течности. Периферните помпи могат да бъдат използвани и като въздушни компресори за ниско налягане , вакуум-помпи, помпи за захранване на котли в различни спомагателни инсталации.

Периферните помпи преобразуват механичната енергия на работното колело 3 в хидравлична енергия на протичащата течност чрез интензивно вихрообразуване в специално оформени канали в корпуса 1 на помпата и в лопатъчните канали по периферията на работното колело 3. Течността постъпва  през смукателния отвор  и чрез многократно участие във вихровото течение по периферията на работното колело 3 достига до нагнетателния отвор на помпата. Между смукателния и нагнетателния отвори каналът в корпуса се прекъсва – така нагнетателната и смукателната страна са изолирани една от друга. Разстоянието между челото на  корпуса 1 и тялото на работното колело е много малко - обикновено 0,1 – 0,3 мм. Челното уплътнение 5 изисква непрекъснато охлаждане с изпомпваната течност – да не се допуска работа на помпата на сухо повече от 2 до 5 секунди.  


Енергийната ефективност на периферните помпи е най-ниска.

При еднакви други параметри периферните помпи са по шумни в сравнение с другите такива.

ПРЕДИМСТВА

1. Постигане на високи налягания при едно работно колело;
2. По-голяма равномерност на потока течност и липса на пулсации;
3. Високо налягане и стръмна характеристика на работната крива;
4. Малък обем и тегло;
5. Най-ниска цена.

НЕДОСТАТЪЦИ

1. Налягането на течността силно намалява при увеличаване на дебита;
2. При малки дебити и високи налягания помпата консумира най-голяма мощност;
3. Наличието на механични примеси във водата води до бързо износване на челата на корпуса и работното колело 3. При износване бързо намалява максималното налягане и дебита на помпата;
4. При помпи с чугунен корпус при продължителен престой чугунът корозира и блокира работното колело.

ОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ:

 Блокиране на работното колело при продължителен престой

За да не се допусне продължителен престой да се предвиди периодично включване на помпата за кратко време от 30 до 60 сек.

 ПРИ БЛОКИРАЛА ПОМПА:

1. Помпата се изключва от електрозахранването;
2. Ако на челото на вала на двигателя откъм вентилатора има шлиц се развърта с отвертка на ръка докато започне да се върти лекo;
3. Ако на челото на вала няма шлиц се демонтира капака на вентилатора и вентилаторната перка, след което валът се развърта с тръбен ключ докато започне да се върти леко. Включва се за 5 секунди двигателят и ако се развърти нормално се изключва. Монтират се вентилаторната перка и капака на вентилатора и двигателят се включва за 5 секунди.

Износване на корпуса и работното колело от механични примеси във водата

Диагностицира се с намаляване на максималния напор на помпата. При ремонт да се подмени работното колело и корпуса на помпата. 

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се предпочитат помпи с антиблокиращи мерки корпус от месинг или неръждаема стомана;
2. Да се използват само за много чиста вода без пясък при малки дебити и голямо налягане за помпене на вода от един водоем до друг;
3. Използването на периферни помпи в хидрофорни уредби е оправдано само при сезонна експлоатация, когато ниската енергийна ефективност не е съществена част от общите разходи за водоснабдяване. Препоръчва се управление с механичен пресостат настроен за налягане на включване и изключване над средното налягане за помпата и малък разширителен съд;
4. Поради склонността към блокиране се препоръчва монтиране на Електронен пресконтрол.

За да видите нашите оферти, моля кликнете върху текста ВОДНИ ПОМПИ