Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

ВИДОВЕ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ - ЕЛЕКТРОЖЕНИ

ВИДОВЕ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ - ЕЛЕКТРОЖЕНИ

Процесът на заваряване е един от най-важните в днешно време. Почти всяка използвана машина е свързана с заваряване в някакъв момент по време на нейното производство. Въпреки това сравнително малко хора познават различните видове заваръчни апарати, използвани при заваряване.

Предпазната екипировка е изключително важно при заваряване. Всички заварчици, трябва да използват познатата  маска за заваряване, като вече има далеч по-модернизирани маски, които се затъмняват автоматично, яке с дълги ръкави, служещо за предпазване от хвърчащите частици горещ метал , кожена престилка и чифт ръкавици за заваряване.

                                                                              Електродъгово заваряване с пръчки /добре познатият ни електрожен/

Заваръчните апарати с пръчки/електроди/ са основните и най-често използвана заваръчна техника. Те се наричат ​​също електродъгови заваръчни апарати. Състоят се от  трансформатор, който редуцира напрежението от 220 V до около 50 V и в същото време увеличава силата на тока до 250 А. Заварката се получава от късо съединение между двата електрода (пръчката за заваряване и свързвания метал). Формира се електрическа дъга с много голяма мощност, отделяща интензивна топлина и светлина.

ВИГ заваръчни апарати

 Волфрам инертен газ (ВИГ). ВИГ заваръчните апарати работят с напрежение с висока честота. Тези заваръчни апарати са кръстени на волфрамов електрод, както и на газ, обвиващ електрода, което прави пламъка по-управляема. Този процес е известен също като волфрам - газово заваряване или електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод.

      МИГ заваръчни апарати

Метал инертен газ (МИГ). При МИГ заваряването се използва прав вместо променлив ток, като се използва метален пълнител за заваряване, който се подава на ролка тел. Както и при ВИГ заваряването, така и при МИГ, заваряването става във защитна газова среда.

    Заваръчни апарати задвижвани с двигатели с вътрешно горене

Тези заваръчни апарати използват бензинов, дизелов или газифициран двигател, вместо електрическа енергия. Те са често използвани в строителните обекти.

Точково-електросъпротивителни заваръчни апарати

Точково-електросъпротивителните заваръчни апарати работят като на принципа като се поставят два електрода на всяка страна на две парчета метал, които ще се заваряват. Електродите притискат двата метала, през тях протича ток, който заграва електродите и те се заваряват. Теза заваръчни апарати се използват най-често в автомобилостроенето.

   Плазмени резачки

Плазмените резачки работят на същия принцип като заваръчните апарати, като се нагрява метала, но вместо да се заварят заедно две парчета метал, се използват за извършване на чисти разрези.

Може да  разгледата нашите предложения за инверторни електрожени като кликнете върху текста ЕЛЕКТРОЖЕНИ